ODPIS KSIĘGI WIECZYSTEJ - Sąd Rejonowy Myślenice


Sąd Rejonowy w Myślenicach
IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

ul. Piłsudskiego 7
32-400 Myślenice

Sąd w Myślenicach prowadzi Księgi Wieczyste nieruchomości dla gmin: Lubień, Myślenice, Pcim, Siepraw, Sułkowice i Tokarnia.

Księgę Wieczystą - Można zamówić przez Internet
Odpis z Księgi Wieczystej jest pobierany bezpośrednio z Sądu i wysyłany do domu lub biura za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej oraz dodatkowo jego skan zostanie wysłany GRATIS na adres poczty elektronicznej e-mail w postaci pliku pdf - księga wieczysta online.Odpisy z Księgi Wieczystej

ZAMÓWIENIA KSIĄG WIECZYSTYCH przez Internet - Jak to działa ?


1.

W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz zamówienia Księgi Wieczystej, podając numer księgi wieczystej, adres dla korespondencji Sąd prowadzący (np. Sąd Myślenice) i dane kontaktowe. W formularzu można podać dane do wystawienia dokumentu sprzedaży. Należy zwrócić uwagę na rodzaj zaznaczanego odpisu gdyż odpis aktualny zawiera najnowsze wpisy, zaś odpis pełny zawiera obok wpisów aktualnych również wpisy wykreślone.

2.

Po otrzymaniu zamówienia odbywa się sprawdzenie czy Księga Wieczysta prowadzona np. przez Sąd w Myślenicach o podanym numerze istnieje w Centralnej Bazie Ksiąg Wieczystych, a następnie potwierdzane jest zamówienie poprzez kontakt telefoniczny na podany w formularzu zamówienia telefon lub wysyłany jest pocztą elektroniczną e-mail, który zawiera informację o możliwość realizacji zamówienia, a nadto podane są w nim dane do przelewu w przypadku wybrania wcześniej tej opcji zapłaty.

3.

Gdy nastąpi potwierdzenie zamówienia lub przesłane zostanie potwierdzenie przelewu wydawana zostaje dyspozycja zapłacenia opłat sądowych i pobrany zostanie odpis Księgi Wieczystej w postaci papierowej z Sądu Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

4.

W ostatnim etapie realizacji zamówienia uzyskany papierowy oryginalny odpis Księgi Wieczystej wraz z potwierdzeniem sprzedaży (paragon, faktura VAT, itp.) wysyłany jest pocztą tradycyjną w postaci listu poleconego (priorytet) lub nadawany kurierem. Przesyłkę należy odebrać u listonosza lub na poczcie bądź dostarczy ją kurier. Formę dostawy, zapłaty i adres doręczenia należy wybrać w formularzu zamówienia.

Odpisy Bezpośrednio z Sądu, Poświadczone Pieczęciami i Podpisem Inspektora

Szybko i Profesjonalnie, Odpisy sądowe z całej POLSKI w 24h - Skan na e-mail GRATIS

Wpisy i Wykreślenia hipotek, Zakładanie Ksiąg Wieczystych, Spadkobrania, Odpisy KRS
Sprawdzone wpisy - Najniższa cena - usługa tylko 30 zł netto + opłaty, Faktura VAT
Odpisy z Księgi Wieczystej