ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI KĘTRZYN

  Zaświadczenia o niekaralności - informacja z Krajowego Rejestru Karnego o osobie.

  Zaświadczenie o niekaralności dla gminy KĘTRZYN powiat kętrzyński można uzyskać w Sądzie w Białymstoku lub za pośrednictwem Internetu zamawiając je z domu lub biura.


  ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI NALEŻY:
 • 1. Wypełnić i wysłać formularz zamówienia.

 • 2. Na e-mail zostanie przesłany w załączniku gotowy do wydrukowania i podpisania wniosek oraz pełnomocnictwo na zaświadczenie o niekaralności.

 • 3. Wydrukowany i podpisany dokument należy odesłać Pocztą Polską na adres podany w kontakcie

 • 4. Po otrzymaniu - dokument niezwłocznie zostanie złożymy w Krajowym Rejestrze Karnym.

 • 5. Zaświadczenie zostanie zeskanowane i wysłane na adres email zaś oryginał zostanie doręczony Pocztą Polską (wszystkie kraje) lub kurierem (tylko Polska).


Zaświadczenie o niekaralności


zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego


wysyłka oryginału poleconym lub kurierem

kolorowy skan na e-mail

Zaświadczenie o niekaralności z tłumaczeniem

zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego + tłumaczenie

wysyłka oryginału poleconym lub kurierem

kolorowy skan na e-mail

Zaświadczenie o niekaralności z apostille

zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego + apostille

wysyłka oryginału poleconym lub kurierem

kolorowy skan na e-mail

Co to jest zaświadczenie o niekaralności ?

Zaświadczenie o niekaralności to oficjalny dokument i nazywa się informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wydawany przez Krajowy Rejestr Karny, który potwierdza, że dana osoba nie jest skazana lub karana za jakiekolwiek przestępstwo. Zaświadczenie o niekaralności jest często wymagane w celu ubiegania się o posadę, pozwolenie na broń lub jako załącznik do licencji lub pozwolenia.

Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności ?

Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności, należy wypełnić wniosek informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i dostarczyć go do Krajowego Rejestru Karnego można także go wysłać listownie lub zamówić przez Internet.

To musisz zrobić by zamówić na tej stronie:
- wypełnij formularz zamówienia,
- zapłać za wydanie informacji,
- odeślij podpisane dokumenty.

Ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności 2023?

Koszt uzyskania informacji zarówno o osobie, jak i o podmiocie zbiorowym w wersji papierowej na tej stronie wynosi od 145 zł.

Jak długo ważne jest zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Polskie przepisy regulujące działanie Krajowego Rejestru Karnego nie określają terminu ważności zaświadczenia. Zazwyczaj wynika to z aktów prawnych, które stanowią podstawę żądania informacji.