Cennik dokumentów z Rejestrów Sądowych KW, KRS, RZ, KRK, RDN

Opłata sądowa netto Koszt usługi netto
KSIĘGI WIECZYSTE ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz -
Odpis zwykły 30 zł 50 zł
Odpis zupełny 60 zł 50 zł
Złożenie wniosku o zmianę nazwiska w księdze wieczystej
60 zł 150 zł
Złożenie wniosku o aktualizację w księdze wieczystej
60 zł 150 zł
Złożenie wniosku o założenie księgi w wyniku zasiedzenia
260 zł 150 zł
Złożenie wniosku o założenie księgi w wyniku wyroku Sądu
260 zł 150 zł
Złożenie wniosku o zmianę użytkowania wieczystego na własność
200 zł 150 zł
REJESTR ZASTAWÓW ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz -
Zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów DW-1 20 zł 30 zł
Zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego
przedmiotu w rejestrze zastawów DW-2
20 zł 30 zł
Numer pozycji rejestru zastawów DW-3 20 zł 30 zł
Odpis z rejestru zastawów DW-4 20 zł 30 zł
REJESTR DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz -
Zaświadczenie, że podmiot NIE JEST wpisany
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS-CDN
20 zł 30 zł
Zaświadczenie, że podmiot JEST wpisany
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS-CDT
20 zł 30 zł
Odpis aktualny z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS-CDO 30 zł 30 zł
Odpis pełny z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS-CDO 60 zł 30 zł
KRAJOWY REJESTR KARNY ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz -
Zaświadczenie o niekaralności osoby fizyczne 57 zł 90 zł
Zaświadczenie o niekaralności firmy 57 zł 90 zł
Apostille na zaświadczeniu o niekaralności 60 zł 80 zł
Tłumaczenie na j. angielski -- 133 zł
Tłumaczenie na j. niemiecki -- 180 zł
ODPISY KRS ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz -
Odpis aktualny 30 zł 30 zł
Odpis pełny (zawiera wpisy wykreślone) 60 zł 30 zł
AKTA REJESTROWE ZAMÓW TERAZ - wypełnij Formularz -
Kopia akt rejestrowych tylko Warszawa (zdjęcia) - od 100 zł
Kopia akt rejestrowych tylko Warszawa (ksero) 1 zł za stronę A4 od 100 zł
Kopia akt rejestrowych tylko Warszawa
(poświadczone przez Sąd)
6 zł za stronę A4 od 100 zł
HIPOTEKI więcej o Hipotekach...
Wpis jednej hipoteki do księgi wieczystej 200 zł 150 zł
Wpis dwóch hipotek do księgi wieczystej 400 zł 150 zł
Wykreślenie jednej hipoteki z księgi wieczystej 100 zł 150 zł
Wykreślenie dwóch hipotek z księgi wieczystej 200 zł 150 zł
Zmiana wpisanej hipoteki w księdze wieczystej 150 zł 150 zł
Sprostowanie wpisu dotyczącego hipoteki 60 zł 150 zł
SPADKI więcej o Spadkach...
Wpis spadkobierców do księgi wieczystej 150 zł 150 zł
Lokale SPÓŁDZIELCZE więcej o Założeniu Księgi...
Złożenie wniosku o założenie księgi i wpis uprawnienia 260 zł 150 złCENNIK PRZESYŁEK LISTOWYCH I KURIERSKICH (NETTO)

Wysyłka listem poleconym priorytetowym 8 zł
Wysyłka kurierem Warszawa w godz. 8-16 25 zł
Wysyłka kurierem Warszawa w godz. 20-23 50 zł
Wysyłka kurierem cała Polska 30 zł


Potwierdzeniem sprzedaży jest faktura VAT dla firm lub paragon dla osób fizycznych.
Na całkowity koszt do zapłaty składają się: opłata sądowa + opłata za usługę + koszt przesyłki + podatek VAT.
Podane ceny netto nie zawierają podatku VAT.