Świadczymy usługę polegającą na złożeniu w Sądzie Wieczystoksięgowym w Warszawie przygotowanego w oparciu o uzyskane dane i dokumenty, wniosku dotyczącego wpisu w księdze wieczystej spadkobierców po zmarłej osobie.

 

 

 

 

     Do kogo skierowana jest usługa ?

Usługa skierowana jest do osób, które za pośrednictwem Internetu lub telefonu chcą złożyć zamówienie, na złożenie wniosku o wpisanie spadkobierców w księdze wieczystej w miejsce zmarłej osoby bez wizyty w Sądzie Wieczystoksięgowym.

Usługa kierowana jest dla osób, które odziedziczyły nieruchomości (mieszkanie, dom, lokal użytkowy, działkę, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub inną nieruchomość lub prawo), dla której prowadzona jest księga wieczysta i istnieje potrzeba uaktualnienia jej treści w zakresie wpisania nowego właściciela - spadkobiercy po zmarłym.

Nasz Klient nie traci czasu i nerwów na wyjazdy do Sądu i parkowanie nie stoi w kolejkach i nie spędza pół dnia w urzędzie poświęcając przy tym dzień urlopu, nie uczy się funkcjonowania urzędu i wypełniania wniosków, nie musi przestrzegać rygorystycznych godzin pracy i wewnętrznych zarządzeń – nasz Klient ceni sobie rzetelność, szybkość działania i wygodę.

 

     Płatności.

Za usługę pobierane jest wynagrodzenie w wysokości określonej przez cennik umieszczony na tej stronie. Na całkowity koszt złożenia stosownego wniosku do księgi wieczystej składa się opłata sądowa w formie znaczków sądowych za dokonanie wpisu oraz prowizja za usługę.

Klient, który złoży zamówienie może wybrać formę płatności w postaci przelewu kwoty do zapłaty na nasze konto, zapłaty przy odbiorze wymaganych dokumentów od klienta lub zapłaty przy składaniu wymaganych dokumentów w siedzibie firmy ZaZi.

 

     Realizacja usługi.

Aby zlecić złożenie stosownego wniosku o wpis do księgi wieczystej należy wypełnić i wysłać formularz znajdujący się w zakładce zamówienia na tej stronie lub zadzwonić do siedziby firmy na podane na tej stronie telefony.

Po złożonym zamówieniu kontaktujemy się z zainteresowanym i ustalamy sposób odbioru stosownych danych, podpisów wszystkich spadkobierców na wniosku i dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu. Pobranie powyższych danych może odbyć się w miejscu wyznaczonym przez zainteresowanego i w dogodnych dla niego godzinach, w obecności którego możemy wypełnić stosowne wnioski lub klient może sam dostarczyć wszystkie dane i dokumenty do siedziby Zazi gdzie są sporządzane wnioski i gdzie wnosi on opłaty.

Preferowaną przez nas i najszybszą formą dostarczenia dokumentów jest wysłanie ich na nasz adres e-mail po ich zeskanowaniu lub sfotografowaniu aparatem cyfrowym. Przy takim rozwiązaniu nasz kontakt sprowadza się do złożenia podpisów na wcześniej przygotowanych w oparciu o przesłane dokumenty - wnioskach i dokonaniu opłat - u klienta lub w naszej siedzibie.

Informujemy nadto, że w formularzu prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zamawiającej usługę. Dane te służą wyłącznie celom realizacji usługi.

 

     Potwierdzenie.

Po złożeniu wniosku w Sądzie Wieczystoksięgowym klient otrzymuje potwierdzenie złożenia dokumentów wraz z kserokopiami załączników; na potwierdzeniu wpisany będzie numer wniosku pod którym sprawa o dokonanie wpisu została zarejestrowana w Sądzie oraz wysokość popranej opłaty w znakach sądowych, a także data i godzina złożenia wniosku.

Numer wniosku pod którym sprawa została zarejestrowana w Sądzie automatycznie ujawniony zostanie w dziale II księgi wieczystej do czasu jego rozpoznania. Złożony wniosek rozpatrzony zostanie po jego zbadaniu przez Sąd, przy czym do czasu jego rozpoznania monitorujemy księgę wieczystą i niezwłocznie po dokonaniu przez Sąd wpisu informujemy o tym klienta.

 

     Obszar działania.

Odnośnie składnia wniosków o wpis spadkobierców obszar działania firmy obejmuje Warszawskie dzielnice to jest: Ochota, Żoliborz, Bemowo, Bielany, Izabelin, Mokotów, Wilanów. Praga-Północ, Białołęka, Targówek, Śródmieście, Wola, Łomianki, Ursynów, Ursus, Włochy, Praga-Południe, Wawer, Rembertów i Wesoła.

 

     Czego potrzebujemy by złożyć wniosek ?

Przy realizacji usługi konieczne jest podanie numeru księgi wieczystej, w której ma zostać dokonany wpis, danych osobowych wszystkich spadkobierców oraz ich podpisów na wnioskach, danych uczestników postępowania oraz przekazania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

      Co gwarantujemy ?

Gwarantujemy, że nasi pracownicy posiadają stosowną wiedzę i długoletnie doświadczenie odnośnie wpisów w księgach wieczystych oraz zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań aby składane wnioski kierowane były do właściwych ksiąg wieczystych, gdyż weryfikujemy przed złożeniem wniosku czy podany numer księgi wieczystej rzeczywiście jest odpowiedni dla danej działki czy lokalu. Należy w tym miejscu podkreślić, iż w obecnym stanie prawnym, każda przeszkoda do dokonania wpisu uzasadnia oddalenie wniosku bez wzywania do jej usunięcia, jak to miało miejsce poprzednio podczas obowiązywania uchylonego, art. 48 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, kiedy to Sąd mógł wyznaczyć wnioskodawcy odpowiedni termin do usunięcia przeszkody, z ważnych powodów termin przedłużyć i dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu odmówić dokonania wpisu.  W powyższym przypadku nie zwracana jest także wniesiona opłata sądowa.

Szczegółowe informacje o postępowaniu spadkowym znajdują się tutaj.

 

 

O nas | Regulamin | Cennik | Księgi wieczyste | KRS | Hipoteka | Spadek| Zamówienie | Kontakt

Linki | Polityka Prywatności | Mapa Serwisu

 

Copyright © 2006-2008 ZaZi. All rights reserved.