ODPIS KRS Z SĄDU

Wybierz dokument który chcesz zamówić:

Zaświadczenie o niekaralności

zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

wysyłka oryginału poleconym lub kurierem

kolorowy skan na e-mail

Księga wieczysta


wniosek KW

odpisy zwykłe i zupełnewysyłka oryginału poleconym lub kurierem

kolorowy skan na e-mail

KRS


wniosek KRS

odpisy aktualne i pełnewysyłka oryginału poleconym lub kurierem

kolorowy skan na e-mail

Rejestr Zastawów


wniosek DW-1 DW-2 DW-4

zaświadczenia i odpisy


wysyłka oryginału poleconym lub kurierem

kolorowy skan na e-mail

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych


wniosek RDN

zaświadczenia i odpisy

wysyłka oryginału poleconym lub kurierem

kolorowy skan na e-mail