ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI KRK

Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego KRK.

  Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Zaświadczenie o niekaralności czyli informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

  Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać poza samodzielną wizytą w Urzędzie także za pośrednictwem tej strony zamawiając je przez sieć Internet z domowego lub biurowego komputera. Potoczna nazwa dokumentu to zaświadczenie o niekaralności lecz w urzędowym języku nosi nazwę „ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE” i ma format kartki A 4.

  Jak otrzymać zaświadczenie ?

  W celu złożenia zamówienia przez internet trzeba wypełnić poniższy eformularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności. Po wypełnieniu prawidłowo formularza i po opłaceniu na adres e-mail podany w formularzu przesłany zostanie gotowy wniosek wraz z pełnomocnictwem do wydrukowania oraz podpisania w domu lub biurze. Z uwagi, iż Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym aby uzyskać informacje trzeba podpisać pełnomocnictwo z oryginalnym podpisem osoby sprawdzanej (zgoda na sprawdzenie).

  Skan zaświadczenia na e-mail. Co dalej gdy mam już dokument na e-mailu ?

  Po wydrukowaniu i podpisaniu przesłanego e-mailem dokumentu (wniosku i pełnomocnictwa) należy przesłać go pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny podany w potwierdzeniu zamówienia. Nie trzeba wysyłać skanu ani faxu gdyż wydrukowane podpisy nie są honorowane przez Krajowy Rejestr Karny.

  Realizacja zamówienia i koszty:

  Za zaświadczenia o niekaralności Krajowy Rejestr Karny pobiera opłatę - znaki opłaty sądowej 30 zł od osób fizycznych (w tym działalność gospodarcza) i 30 zł (od firmy) zaś na rzecz gminy należy wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Za przygotowanie i przesłanie wniosku i pełnomocnictwa oraz złożenie go i odbiór gotowego zaświadczenia o niekaralności pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w cenniku plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Krajowym Rejestrze Karnym. Dodatkowe opcje to uzyskaniu pieczęci klauzuli - Apostille z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie opłata wynosi 140 zł oraz tłumaczenie uwierzytelnione na język angielski 133 zł lub niemiecki 133 zł.

  Koszt zaświadczenia o niekaralności z KRK. Cena:

  Całkowitą cena za zaświadczenie o niekaralności składa się z: opłaty sądowej 30 zł, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa 17 zł, koszt dojazdu do Krajowego Rejestru Karnego (prowizja) 30 zł oraz podatku vat 23%. Jako potwierdzenie sprzedaży wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

  Przy wypełnianiu poniższego formularza po kliknięciu w kółko "osoba fizyczna" szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe podanie nr PESEL, imion i nazwiska. Zaświadczenia wydawane przez Rejestr Karny są w języku polskim. Zaświadczenie nie jest wydawane w języku innym niż język polski.

  Wysłanie zaświadczenia zagranicę. Podsumowanie zamówienia przez Internet.

  Aby otrzymać zaświadczenie o niekaralności należy:
 • 1. Wypełnić poniższy formularz zamówienia.
 • 2. Na twój e-mail zostanie wysłany gotowy do wydrukowania i podpisania wniosek oraz pełnomocnictwo.
 • 3. Wydrukowany i podpisany dokument należy odesłać Pocztą Polską na adres podany w e-mailu.
 • 4. Gdy otrzymamy twój list z dokumentami niezwłocznie uzyskamy zaświadczanie z Krajowego Rejestru Karnego.
 • 5. Uzyskane zaświadczenie zostanie nadto zeskanowane i wysłane na twój adres e-mail, zaś oryginał nadany zostanie Pocztą Polską (wszystkie kraje) lub kurierem (tylko Polska).
Inne formularze do KRK:
 • Formularz zamówienia KRK :

  Zaświadczenie o niekaralności dla osoby:
   Formularz dla osób fizycznych

  • < 11 cyferek jest w dowodzie
  • < nazwisko po ojcu/mężu
  • < obecnie noszone nazwisko
  • np. Ewa Romana
  • np. 21 maj 1961
  • np. Konin
  • np. Eryk
  • np. Olga
  • np. Wiara
  • np. polskie
  • np. 01-248 Ełk, ul. Mazurska 44/7


  • Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie:
   Kartoteka Karna
   Kartoteka Nieletnich
   Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym

  • Zakres informacji do sprawdzenia:
  • zaświadczenie dla nauczyciela (w trybie art. 10)
  • zaświadczenie do zamówień publicznych (przetargi wg ustawy z 2021 r.)
  • zaświadczenie dla pośrednika kredytowego (w trybie art. 49)
  • zaświadczenie do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  • zaświadczenie do transportu przewóz osób
  • zaświadczenie do transportu przewóz osób taksówką
  • zaświadczenie celem podjęcia pracy
  • zaświadczenie dla księgowego / Ministerstwa Finansów
  • zaświadczenie dla pośredników ubezpieczeniowych
  • zaświadczenie uniwersalne pełny zakres sprawdzenia
  • zaświadczenie dla wychowawcy kolonijnego
  • zaświadczenie do koncesji na obrót paliwami ciekłymi OPC
  • zaświadczenie do wpisu do rejestru podmiotów przewożących paliwa
  • zaświadczenie dla członka Komisji kwalifikacyjnej - eksploatacja urządzeń, instalacji, sieci
  • zaświadczenie na ławnika sądowego
  • zaświadczenie na kierownika/dyrektora SPZOZ
  • zaświadczenie do adopcji
  • zaświadczenie na celnika lub agenta celnego
  • zaświadczenie do pozwolenia na broń palną myśliwską
  • zaświadczenie do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów art. 42 ust. 3a ustawy o odpadach
  • zaświadczenie do prowadzenia składowiska odpadów
  • zaświadczenie do pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • zaświadczenie z zakresem (skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe)


  • Apostille / Legalizacja w MSZ (legalizacja wyłącznie w MSZ nie obejmuje legalizacji w konsulacie).

   Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione na język angielski.
   Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione na język niemiecki.
  Wybór sposobu zapłaty i dostawy:

  Dane zamawiającego:
  Potwierdzenie sprzedaży:
  • na fakturę
  • paragon
  • PROMOCJA
  Cena:
   Łączny koszt brutto do zapłaty wraz z wysyłką wyniesie: 0 zł.
  Adres do dostawy kurierem lub przesyłki listowej:
  • taki jak zamawiającego
  • taki jak do faktury
  • inny adres
  Uwagi do zamówienia:

  Osoba kontaktowa: