Zamów przez Internet - Wykreślenie HIPOTEKI z Księgi Wieczystej
Przygotujemy wniosek i złożymy go w Sądzie
WYSYŁAMY gotowe wnioski do wydrukowania
Dostarczymy potwierdzenie złożenia wniosku
Niskie ceny usług i szybka realizacja zleceńWNIOSEK O WYKREŚLENIE HIPOTEKI

Informacje o wykreśleniu hipoteki
Usługa przygotowania wniosku do Sądu
Wniosek o wykreślenie hipoteki można przygotować internetowo poprzez wypełnienie poniższego formularza. Po przesłaniu wypełnionego formularza konsultant serwisu sprawdzi poprawność przesłanych danych i wygeneruje wniosek o wykreślenie hipoteki lub hipotek. Gotowy do wydrukowania i podpisania wniosek zostanie przesłany pocztą elektroniczną na e-mail lub listem poleconym na adres zamawiającego usługę. Zamawiający usługę winien wydrukować go i podpisać w zaznaczonym miejscu, a następnie zgodnie z wybraną opcja zamówienia przesłać do wskazanego sądu lub na adres korespondencyjny tego serwisu.

Jak zamówić ?
W celu zamówienia usługi przygotowania wniosku o wykreślenie hipoteki należy przez Internet wypełnić i wysłać poniższy formularz oraz przegotować wymagane do wykreślenia hipoteki dokumenty.

Co należy zrobić aby otrzymać wniosek?
Po wypełnieniu i przesłaniu poniższego formularza trzeba dodatkowo w celu weryfikacji przesłać dokumenty zezwalające na wykreślenie hipoteki oraz potwierdzające dane osobowe właścicieli. Dodatkowe dokumenty można przesłać jako e-mail, fax lub mms na dane kontaktowe tego serwisu. Po weryfikacji danych i stworzeniu wniosku zostanie gotowy wniosek przesłany e-mailem jako plik pdf do wydrukowaniu i podpisania. Klient który otrzyma gotowy wniosek ma do wyboru dwie opcje złożenia dokumentów:
a) samodzielne złożenie lub przesłanie do Sądu - OPCJA POLSKA
b) złożenie wniosku w sądzie za pośrednictwem pracownika tego serwisu (dotyczy nieruchomości położonych w obrębie: Warszawy, Piaseczna, Otwocka, Wołomina, Pruszkowa) - OPCJA STOLICA

Gdy klient wybierze OPCJĘ POLSKA powinien wniosek wydrukować, a następnie podpisać oraz złożyć we wskazanym Sądzie osobiście lub przesłać do tegoż Sądu listem poleconym. Adres właściwego Sądu oraz numer konta bankowego sądu zostanie przesłany wraz z przesłanym wnioskiem
Gdy klient wybierze OPCJĘ STOLICA wniosek należy przesłać pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny Grupa ZAZI (dotyczy nieruchomości z obrębu: Warszawy, Piaseczna, Otwocka, Wołomina, Pruszkowa) lub przesłać listem poleconym do Sądu. Jeśli klient mieszka w Warszawie podpisany wniosek może odebrać kurier serwisu bez dodatkowych opłat.

Realizacja zamówienia i ponoszone koszty:
1) Za przygotowanie oraz sprawdzenie wniosku pobierana jest opłata w wysokości netto 150 zł (OPCJA POLSKA).
2) Za przygotowanie wniosku oraz złożenie go w Sądzie (dotyczy nieruchomości z obrębu: Warszawy, Piaseczna, Otwocka, Wołomina, Pruszkowa) - OPCJA STOLICA, pobierana jest opłata w wysokości netto 200 zł.
Prowizja uiszczana jest na konto przelewem przed przesłaniem wniosku. Nadto od wykreślenia hipoteki Sąd Wieczyto-księgowy pobiera opłatę sądową w wysokości 100 zł od jednej wykreślanej hipoteki jeśli są dwie hipoteki do wykreślenia opłata pobierana przez Sad wyniesie 200 zł. Opłata może być zapłacona przelewem na konto właściwego Sądu.

Cena opcji zamówienia:
Wniosek w OPCJI POLSKA kosztuje 150 zł (nie zawiera opłaty sądowej za wykreślenie hipoteki)
Wniosek w OPCJI STOLICA kosztuje 200 zł (nie zawiera opłaty sądowej za wykreślenie hipoteki)Formularz zamówienia Wniosku