KSIĘGI WIECZYSTE

KSIĘGA WIECZYSTA Katowice

Sąd Rejonowy w Katowicach
XI Wydział Ksiąg Wieczystych.

ul. Francuska 70A
40-028 Katowice

Sąd w Katowicach prowadzi Księgi Wieczyste nieruchomości dla części miasta Katowice-Wschód obejmującej obszar w granicach przebiegających od zbiegu ulicy Tadeusza Kościuszki i granic administracyjnych miasta Mikołów, a następnie wzdłuż granic administracyjnych miast: Mikołów, Tychy, Lędziny, Mysłowice, Sosnowiec, Czeladź i Siemianowice Śląskie do zbiegu z aleją Wojciecha Korfantego, dalej aleją Wojciecha Korfantego do Rynku miasta Katowice, wzdłuż ulicy Jana włącznie i następnie ulicą Tadeusza Kościuszki włącznie do granic administracyjnych miasta Mikołów.

Księgę Wieczystą - Można zamówić przez Internet
Odpis z Księgi Wieczystej może być zwykły lub zupełny (taki z historą wykreśleń wpisów) i jest pobierany bezpośrednio z Sądu i wysyłany do domu lub biura za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym priorytetowym lub kurierem expres bądź zwykłym na życzenie może zostać wysłana dodatkowo wersja elektroniczna księgi wieczystej - księga wieczysta on-line w ciągu kilku godzin od opłacenia usługi.

Księga wieczysta


wniosek KW

odpis zwykływysyłka oryginału poleconym lub kurierem

kolorowy skan na e-mail

Księga wieczysta


wniosek KW

odpis zupełnywysyłka oryginału poleconym lub kurierem

kolorowy skan na e-mail

ZAMÓWIENIA KSIĄG WIECZYSTYCH przez Internet - Jak to działa ?


1. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz zamówienia Księgi Wieczystej, podając numer księgi wieczystej, adres dla korespondencji Sąd prowadzący (np. Sąd Katowice) i dane kontaktowe. W formularzu można podać dane do wystawienia dokumentu sprzedaży. Należy zwrócić uwagę na rodzaj zaznaczanego odpisu gdyż odpis aktualny zawiera najnowsze wpisy, zaś odpis pełny zawiera obok wpisów aktualnych również wpisy wykreślone.
2. Po otrzymaniu zamówienia odbywa się sprawdzenie czy Księga Wieczysta prowadzona np. przez Sąd w Katowicach o podanym numerze istnieje w Centralnej Bazie Ksiąg Wieczystych, a następnie potwierdzane jest zamówienie poprzez kontakt telefoniczny na podany w formularzu zamówienia telefon lub wysyłany jest pocztą elektroniczną e-mail, który zawiera informację o możliwość realizacji zamówienia, a nadto podane są w nim dane do przelewu w przypadku wybrania wcześniej tej opcji zapłaty.
3. Gdy nastąpi potwierdzenie zamówienia lub przesłane zostanie potwierdzenie przelewu wydawana zostaje dyspozycja zapłacenia opłat sądowych i pobrany zostanie odpis Księgi Wieczystej w postaci papierowej z Sądu Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.
4. W ostatnim etapie realizacji zamówienia uzyskany papierowy oryginalny odpis Księgi Wieczystej wraz z potwierdzeniem sprzedaży (paragon, faktura VAT, itp.) wysyłany jest pocztą tradycyjną w postaci listu poleconego (priorytet) lub nadawany kurierem. Przesyłkę należy odebrać u listonosza lub na poczcie bądź dostarczy ją kurier. Formę dostawy, zapłaty i adres doręczenia należy wybrać w formularzu zamówienia.

Szybko i Profesjonalnie, Odpisy sądowe z całej POLSKI

Odnośnie odpisów z ksiąg wieczystych obsługujemy 339 miast głównych w Polsce wraz z podległymi gminami oraz ich okoliczne miejscowości.