ODPIS KRS Z SĄDU

KSIĘGI WIECZYSTE KRS KRK RZ

Dostarczamy odpisy KRS, zaświadczania o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, księgi wieczyste z Sądów na terenie całego kraju oryginalne z pieczęciami sądowymi. Weryfikujemy, przygotowujemy i składamy wnioski o wpisy, zmiany lub wykreślenia hipotek z ksiąg wieczystych a nadto wnioski o wpisy spadkobierców w księgach wieczystych oraz o założenie ksiąg wieczystych dla spółdzielczych praw do lokali. Księgi wieczyste i odpisy KRS wysyłamy Pocztą Polską lub kurierem. Szybko realizujemy zamówienia oraz wystawiamy na usługę fakturę VAT lub paragon stosując najniższe stawki cenowe.

Dla kogo jest ten serwis ?

Kierujemy swoje usługi docelowo do osób fizycznych oraz firm i instytucji polskich, które przez Internet - za pomocą formularza chcą złożyć zamówienie i niezwłocznie otrzymać księgę wieczystą lub odpis z KRS bez wizyty w instytucji wydającej powyższe dokumenty.

Odbiorcy naszych usług to Klienci, którzy np. stali się spadkobiercami czyli otrzymali spadek bądź chcą sprzedać lub kupić dom, mieszkanie, lokal niemieszkalny (użytkowy), działkę gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni lub inną nieruchomość lub prawo i potrzebują odpisów z ksiąg wieczystych, by sprawdzić czy nieruchomość nie jest obciążona, zastawiona kredytem – hipotekami, a także czy osoba sprzedająca jest jej właścicielem lub czy wpisana wcześniej hipoteka obciążająca daną nieruchomość została wpisana do księgi lub wykreślona z księgi wieczystej, lub zachodzi potrzeba uzyskania odpisu z księgi wieczystej gdyż wymaga tego bank, notariusz, prawnik lub Urząd Skarbowy, ZUS itp.

Klient tego serwisu posiadając odpis z księgi wieczystej lub aktualny odpis z KRS może sprawdzić wiarygodność swojego kontrahenta (czy jest właścicielem nieruchomości) i jego umocowanie do przeprowadzenia bezpiecznej (podpisania aktu notarialnego) transakcji kupna-sprzedaży.

Nasi Klienci nie tracą czasu i nerwów na wyjazdy po odpis do innego miasta, nie narażają na szwank swojego zdrowia, nie stoją w kolejkach i nie spędzają pół dnia w urzędzie poświęcając przy tym dzień urlopu, nie uczą się funkcjonowania urzędu, nie muszą przestrzegać rygorystycznych godzin pracy i wewnętrznych zarządzeń i uchwał – nasz Klient ceni sobie rzetelność, szybkość, profesjonalną obsługę i wygodę.

Formy płatności za odpisy.

Za wykonanie usługi naliczane jest wynagrodzenie - prowizja w wysokości podanej w cenniku umieszczony na stronach tego serwisu. Na łączny koszt pozyskania odpisów z ksiąg wieczystych lub odpisów z KRSu składa się: opłata sądowa za wydanie odpisu przez Sąd, nasze wynagrodzenie plus koszty wysyłki, dostawy i należny podatek vat.

Klient zamawiający odpis, który wypełni formularz zamówienia ma do wyboru jedną spośród trzech form płatności za usługę: zapłata u listonosza lub na poczcie, przelew kwoty do zapłaty na nasze konto firmowe, zapłata przy dostawie kurierowi.

Sposób dostarczenia odpisów z ksiąg wieczystych.

Zamówione dokumenty nadajemy za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym priorytetowym lub jako przesyłki pobraniowe priorytetowe (paczki). Możliwa jest także dostawa zamówionych odpisów na wskazany w formularzu zamówienia adres dostawy kurierem.

Nowy wygląd odpisu zwykłego księgi wieczystej.

Odpis zwykły księgi wieczystej od 6 sierpnia 2014 roku.
Został zmieniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości wygląd odpisu zwykłego elektronicznej księgi wieczystej. Zmiana polega na likwidacji niewypełnionych rubryk księgi wieczystej, co spowodowało jej uproszczenie i zwiększyło przejrzystość a także zmniejszyło rozmiar. Teraz odpis zwykły księgi wieczystej to zazwyczaj jedna kartka formatu A4.

Sposób zamawiania ksiąg wieczystych.

Aby uzyskać sądowy odpis z księgi wieczystej lub KRSu trzeba wypełnić oraz wysłać online formularz - wniosek, zamówienia będący w zakładce zamówienia na stronach tego serwisu lub zadzwonić do siedziby firmy na podane telefony w celu otrzymania dodatkowych instrukcji i pomocy.

W wypełnianym formularzu zamawiający proszony jest o podanie imienia i nazwiska, kontaktowego adresu e-mail a także numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego do osoby która zamawia dokument. Dane te wymagane są do realizacji zamówienia, w tym jego sprawdzenia i łącznej wyceny.

Obszar działania firmy.

Cała Polska.

Czas realizacji zamówienia na księgi wieczyste i KRS.

Czas realizacji zamówienia waha się od kilku do kilkudziesięciu godzin i uzależniony jest od formy księgi wieczystej zmigrowana / niezmigrowana, godziny złożenia zamówienia, dnia tygodnia, w którym zostało złożone zamówienie, wielkości ksiąg wieczystych (liczba stron), odległości od siedziby firmy.

Czas realizacji zamówienia na odpisy z KRS waha się od kilku do kilkunastu godzin i uzależniony jest od godziny złożenia zamówienia oraz odległości od siedziby firmy.

Jak wygląda zamówiona Księga Wieczysta lub KRS ?

Księga Wieczysta Warszawa.
Zamawiane w tym serwisie dokumenty (księgi wieczyste, KRS) nie są przez nas produkowane, a jedynie pobierane przez naszych pracowników w Sądach Rejonowych i Ministerstwie Sprawiedliwości - są to takie same odpisy jakie dostalibyście Państwo udając się osobiście do wymienionych instytucji. Wydruk na kartkach A4 - 2 strony na jeden arkusz papieru.

Czego potrzebujemy by uzyskać odpis z księgi wieczystej lub KRS ?

Realizując zamówienie na księgę wieczystą konieczne jest podanie numeru księgi wieczystej a nadto nazwy miejscowości, gminy/dzielnicy w której położona jest nieruchomość objęta księgą oraz siedziby Sądu, który prowadzi księgę wieczystą, zaś przy realizacji zamówienia na odpis z KRS wymagamy jedynie numeru KRS lub NIP lub REGON.

Co gwarantujemy ?

Gwarantujemy i zapewniamy, że obsługiwani przez nas Klienci otrzymują odpisy księgi wieczystej na nieruchomość, którymi są zainteresowani (weryfikacja położenia), a nie tych z których działki lub lokale są wydzielane, gdyż na życzenie sprawdzamy przed pobraniem odpisu z Sądu czy podany numer księgi wieczystej rzeczywiście jest zgodny z daną działką czy numerem lokalu, bądź czy wnioski o wykreślenie własności lub kredytu zostały rozpoznane i ujawnione w księdze.Zapraszamy do współpracy.