Polityka prywatności oraz plików cookies w serwisie zazi.pl (www.zazi.waw.pl)

  Właściciel serwisu zazi.pl (www.zazi.waw.pl) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka prywatności i zasady wykorzystania plików cookies w serwisie internetowym są udostępniane wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.
  Właściciel serwisu zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na skutek działań osób odwiedzających serwis.
  Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności oraz plików cookies.
  Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

   1. Informacje ogólne, pliki cookies
    1. Właścicielem i operatorem serwisu jest firma Zazi Małgorzata Kolmer z siedzibą w Warszawa, adres: Czerniakowska 143/7, 00-453 Warszawa, NIP: 922-151-33-52, numer REGON: 140863155.
    2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
     1. serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies.
     2. poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane w formularzach dostępnych na stronach serwisu.
     3. poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego (nazwa.pl)
    3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    4. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.
    5. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel serwisu zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.
    6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.
    7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
     1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
     2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    8. W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
    9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem serwisu reklamodawców oraz partnerów to jest Google Analytics, DoubleClick i Google Adsense.
   2. Przetwarzanie danych osobowych, informacje o formularzach
    1. W przypadku gromadzenia danych osobowych przez operatora serwisu są one przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 lub pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
    2. W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie dobrowolnie podane przez użytkownika serwisu.
    3. Dane zawarte w formularzach, przekazane operatorowi serwisu przez użytkownika serwisu, nie są udostępniane podmiotom trzecim (z wyłączeniem podmiotów powiązanych z operatorem serwisu to jest księgowość iFirma.pl, hosting nazwa.pl, współpracujacy tłumacze przysięgli) nie inaczej, niż za zgodą użytkownika.
    4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza i zgodnie z art 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych są konieczne do realizacji umowy z klientem.
    5. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych poprzez wysłanie na adres stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.
    6. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez operatora serwisu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, stosownie do art. 7 pkt 5 ww. ustawy, zgoda może być odwołana w każdym czasie. Niniejsze uprawnienie jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.
    7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej (w szczególności Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j. b. r. – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innym podmiotom, z którymi operator serwisu w takim zakresie współpracuje.
    8. Dane osobowe użytkowników nie są przechowywane w bazie danych.
    9. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia.
    10. Operator serwisu może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie/za zgodą użytkownika serwisu lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta kierowana do operatora serwisu jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.
   3. Logi serwera
    1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, operator serwisu przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej nazwa.pl). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany w plikach logów serwera www jest następujący:
     1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
     2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
     3. czas nadejścia zapytania,
     4. kod odpowiedzi http,
     5. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
     6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
     7. informacje o przeglądarce internetowej użytkownika,
     8. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
     Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach Serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.
    2. Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas 6 miesięcy jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z e-maila: odpisy@zazi.pl