ekw.ms.gov.plKsięgi Wieczyste - ekw.ms.gov.pl


Ministerstwo Sprawiedliwości od dnia 17 czerwca 2010 r., udostępniło bezpłatnie przeglądarkę ksiąg wieczystych pod adresem ekw.ms.gov.pl przez Internet online. Dotyczy to tylko tych ksiąg wieczystych, które zostały przeniesione do systemu elektronicznego. Aby sprawdzić księgę trzeba znać jej numer.

W aktach notarialnych zdarza się, że księga wieczysta powoływana jest w sposób następujący: „księga wieczysta Kw. nr 50156", przy czym nowe oznaczenie nie zostaje opisane słownie. Oznaczenie „Kw. nr" wprowadzone zostało dyspozycją § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1946 roku o urządzeniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych, nakazującą umieszczenie na grzbiecie trwałej okładki księgi wieczystej numeru repertorium ksiąg wieczystych składającego się z liter „Kw. nr" i numeru bieżącego - stanowiło to oznaczenie rodzaju księgi wieczystej, odróżniające ją od ksiąg wieczystych prowadzonych na terenach dawnego zaboru austriackiego oznaczonych „Lwh", czy od ksiąg prowadzonych na terenach dawnego zaboru pruskiego oznaczonych „tom...karta", wreszcie od ksiąg prowadzonych na terenach dawnego zaboru rosyjskiego oznaczonych „rep. ... hip. ...". Elektroniczna księga wieczysta - ekw zawiera informacje od momentu wprowadzenia systemu elektronicznych ksiąg wieczystych w danym sądzie.